SG2 (ER70S-6)

SG2

SG2 är en förkopprad kisel-manganlegerad G3Si1/ER70S-6 trådelektrod för svetsning av olegerade och finkornbehandlade ståltyper i allmänna konstruktioner, tryckkärlstillverkning och fartygsproduktion. Tråden har noggrant kontrollerad kemisk sammansättning och en unik ytbehandlingsteknik, som ger den hög svetsgodskvalitet vid hög matningshastighet och höga svetsströmmar.

Lämplig skyddsgas: CO2 eller blandgas.

SG2

 

riktanalys
C: Si: Mn: Fe:
0,10 0,85 1,45 rest
mekaniska egenskaper
sträckgräns: 430
brottgräns: 530
förlängning: 24
internationell standard
DIN 1736: SG2
EN12070: G3