310 (EN 25 20)

310

310 ger ett helaustenitiskt eldhärdigt svetsgods av typen 25 Cr, 20 Ni med skalningstemperatur 1100-1150°C och god hållfasthet vid hög temperatur. Rekommenderas i första hand för eldhärdiga stål såsom 1.4845 (SS2361) eller motsvarande legeringstyp. 310 kan även användas vid svetsning av vissa lufthärdade stål, t ex pansarstål, samt vid svetsning av rostfritt mot olegerat stål. Vid svetsning av kolstål eller låglegerat stål mot rostfritt ger elektroden en mjuk bearbetbar svets. Vid godstjocklekar under 3 mm är kortbågsvetsning mera lätthanterlig än spraybågsvetsning. Bottensträngar i fasade fogar utförs också lättast med kortbågsvetsning, medan resterande strängar kan utföras snabbare med spraybågsvetsning.

310

 

riktanalys
C: Mn: Si: S: P: Cr: Ni: Mo:
0,08-0,15 1,00-2,50 0,30-0,65 <0,03 <0,03 25,00-28,00 20,00-22,50 <0,75
mekaniska egenskaper
sträckgräns: 390
brottgräns: 620
förlängning: 30
internationell standard
DIN: 1.4842
EN 12072 – 99: 25 20
AWS 5.9-93: ER 310