SG3 (ER70S-6)

SG3

SG3 är en förkopprad kisel- manganlegerad G4Si1/ER70S-6 trådelektrod för svetsning av olegerade och finkorn-behandlade ståltyper i allmänna konstruktioner, bilindustri, tryckkärlstillverkning och fartygsproduktion. Den högre kisel- och manganhalten bidrar till en porsäkrare svets och bättre vätning mot grundmaterialet, samt höjer svetsgodsets hållfasthet.

Lämplig skyddsgas: CO2 eller blandgas.

SG3

 

riktanalys
C: Si: Mn: Fe:
0,08-0,13 0,80-1,20 1,60-1,90 rest
mekaniska egenskaper
sträckgräns: 460
brottgräns: 560
förlängning: 26
internationell standard
DIN 1736: SG3
EN12070: G4