tantal

Tantal (Ta) är liksom molybden och volfram ett refraktärt grundämne som erbjuder en värdefull kombination egenskaper. Metallen har en hög densitet (16,6 g/cm³) och väldigt hög smältpunkt (2996°C). Tantal har mycket bra värmelednings-
förmåga och är mycket korrosionsbeständig mot syror och alkalier.

Metallen används i huvudsak till elektroniska komponenter, kirurgiska instrument, kemisk utrustning och kärnreaktorer.

Vi levererar Tantal i tråd, stång och plåt.