2209 duplex (EN 22 9 3 N L)

2209 duplex

2209 är en extra lågkolhaltig ferritaustenitisk tråd för svetsning av s k ”Duplex” -stål exempelvis Avesta 2205, 1.4462 (SS2377), UNS S31803. 2209 duplex har bra motstånd till allmän korrosion, interkristallin korrosion och punktfrätning och speciellt till spänningskorrosion i klorid och vätesulfidhaltig miljö. Vid godstjocklekar under 3 mm är kortbågsvetsning mera lätthanterlig än spraybågsvetsning. Bottensträngar i fasade fogar utförs också lättast med kortbågsvetsning, medan resterande strängar kan utföras snabbare med spraybågsvetsning.

2209 duplex

 

riktanalys
C: Mn: Si: S: P: Cr: Ni: Mo: N:
<0,03 0,50-2,00 <0,09 <0,03 <0,03 21,50-23,50 7,50-9,50 2,50-3,50 0,08-0,20
mekaniska egenskaper
sträckgräns: 510
brottgräns: 800
förlängning: 28
internationell standard
DIN: 1.4462
EN 12072 – 99: 22 9 3 N L
AWS 5.9-93: ER 2209