zirkonium

Zirkonium har väldigt god motståndskraft mot korrosion samt låga benägenhet att absorbera neutroner vilket gör legeringen till ett vanligt kapslingsmaterial för uranbränsle i kärnreaktorer. Vid temperaturer över ca 1000 °C reagerar zirkonium snabbt och exotermt med vatten under bildning av vätgas och zirkoniumoxid.

Zirkoniumpulver är självantändande i syre och används i vissa skott.
Zirkonium används i vissa artificiella kroppsdelar eftersom det inte är giftigt.
Zirkoniumoxid (ZrO2) används ibland i eldfast tegel.
Zirkoniumsilikat (ZrSiO4), som svarar mot mineralet zirkon, används i glasyrer.