volfram

Volfram har den högsta smältpunkten av alla metaller och används därför bland annat i glödlampor och volframelektroder vid tig-svetsning. Men främst  vid metallbearbetning och gruvdrift samt till byggnadsmaskiner. Smältpunkten är 3422 °C och en kokpunkt på 5555 °C.

Metallen är på grund av sin hårdhet och dåliga formbarhet ett svårt material att bearbeta. Volfram ingår i hårdmetaller och i tungmetaller där volfram i legeringar med t ex nickel och koppar används som balansvikter i flera tillämpningar. Legerat med koppar är metallen även ett vanligt material i elektroder för gnistbearbetning.

 

Vi levererar volfram i plåt och trådform.