låglegerade stål

Järntråd

Järntråd för svetsning av olegerade och låglegerade stål 
 
» SG2 
» SG3 
» SGMo
» SGCrMo1 
» SGCrMo2 
» SGCrMo5
 
järntråd