aluminium

Aluminiumtråd

Aluminium är en mjuk lättmetall som är silvrig till grå i färgen. Den är en mycket god ledare för både värme och elektricitet men är inte ferromagnetisk. Aluminium räknas ofta som en icke korroderande metall men felaktigt så. Aluminium korroderar men bildar mellan pH 4 och 9 en cirka 10 nm tjock passiv oxidfilm som skyddar materialet. Utanför detta intervall korroderar aluminium fort. Legeringar uppvisar olika korrosionsmotstånd. Mangan i legeringen höjer korrosionsmotståndet i sura miljöer medan magnesium höjer korrosionsmotståndet i måttligt alkaliska miljöer. Aluminium klarar av att vara i svavelsyra, nitrat och ättiksyra tack vare att det antingen bildas en passiv oxidfilm eller acetater som isolerar aluminiumet från oxidationsmedlet.

Aluminiumtråd kisellegerad, magnesiumlegerad och renaluminium.

» AlMg5
» AlMg4,5Mn
» AlMg2,7Mn
» AlMg3
» Al99,8
» Al99,7
» Al99,5Ti
» AlSi12
» AlSi5

aluminiumtråd