tigsvetsning

Gasmetallbågsvetsning med wolframelektrod (också känd som Tig-svetsning) är eprocess, där en icke avsmältande elektrod av wolfram användes. Elektroden, ljusbågen och området, som omger smältbadet skyddas från luften av en inert skyddsgas. Om tillsatsmaterial är nödvändigt, tillsätts det i främre delen av smältbadet.

Tig-svetsning ger ett exceptionellt rent svetsgods av mycket hög kvalitet. Eftersom ingen slagg produceras är risken för slagginneslutningar svetsgodset eliminerad och den färdiga svetsen behöver inte slaggas. Tig-svetsning kan användas för svetsning av nästan alla metaller och processen låter sig användas både till manuella och automatiska operationer.

Tig-svetsning användes i stor omfattning för svetsning av olika legeringar av aluminium och rostfria stål, när kvalitetsaspekten är utomordentligt viktig. Den användes därför allmänt där höga krav på svetsförbandet ställs inom kärnkrafts-, kemisk, flygtillverknings- och livsmedelsindustrin.