AlMg5 (ER 5356)

AlMg5

AlMg5 är den mest använda legeringstypen för svetsning av aluminiumlegeringar . AlMg5 är en magnesiumlegerad aluminiumtråd för svetsning av saltvattenbeständiga Al-Mg- legeringar innehållande upp till 5%Mg, men användes även för sin relativt höga hållfasthet. Al- legeringar av typ 5XXX, som svetsas med AlMg5 och ger ett svetsgods med mer än 3% Mg kan vid en arbetstemperatur över 65°C vara känsliga för sprickor orsakade av spänningskorrosion. Legeringen kan inte värmebehandlas.

AlMg5

riktanalys
Si: Fe: Cu: Mn: Mg: Cr: Zn: Ti: Al:
<0,25 <0,40 <0,10 0,05-0,20 4,50-5,50 0,05-0,20 <0,10 0,06-0,20 rest
mekaniska egenskaper
sträckgräns: 120
brottgräns: 265
förlängning: 18
internationell standard
DIN: 3.3556
EN ISO 18273: S Al 5356