wolframelektroder

wolframelektroder

Wolframelektroder för tigsvetsning.

Wolfram är ett mycket sällsynt grundämne. Halten av ämnet i jordskorpan är endast cirka 1 g/ton. Ämnet förekommer också endast i låga koncentrationer i jordens hydro- och biosfärer. Koncentrationen i havsvatten är endast cirka 0,1 mg/ton.

Ungefär hälften av världens wolframtillgångar finns i Kina. Också Ryssland, USA, Kanada, Sydkorea och Bolivia har betydande tillgångar.

Wolfram förekommer inte i ren form i naturen. Den främsta gruppen av wolframföreningar är wolframaterna. Förutom wolframaterna känner man även till några sulfider, en silikat och en oxyklorid, men dessa är väldigt sällsynta. De ekonomiskt mest viktiga wolframmineralerna är scheelit och volframit.

» wolframelektrod W (grön)
» wolframelektrod WZ8 (vit)
» wolframelektrod  WT20 (röd)
» wolframelektrod  WL15 (guld)
» wolframelektrod  WC20 (grå)
» wolframelektrod  WL10 (svart)
» wolframelektrod  WL20 (blå)

wolframelektroder