metallbågsvetsning

Svetsning med belagda elektroder eller MMA är också känd som SMAW-Shield Metal Arc  welding eller Electric Arc Welding. Det är den äldsta och mest användbara av de olika bågsvetsmetoderna. En elektrisk båge upprätthålls mellan spetsen på en belagd metallelektrod och ett arbetsstycke. När smälta metalldroppar från elektroden transporteras med ljusbågen ned i smältbadet, skyddas de från luften av gas, som bildas av kemiska ämnen från flux av höljet på den belagda elektroden. Den smälta slaggen flyter upp till toppen av smältbadet, där den skyddar svetsgodset från luften under stelningen. Slaggen måste avlägsnas efter varje svetssträng. Hundratals av skilda elektroder tillverkas, ofta innehållande legeringsämnen för att öka hållbarheten, styrkan och segheten hos svetsen. Processen användes i allmänhet för järnlegeringar i konstruktionsstål, skeppsbyggnad och vanliga verkstadsindustrier. Trots den relativa långsamheten hos processen, på grund av elektrodbyten och slaggrensning, förblir den en av de mest användbara metoderna och har fördelar i områden med begränsad åtkomlighet.