koppar och kopparlegeringar

Koppar

Koppar framställs genom att malmerna krossas och mals till ett fint pulver, som sedan anrikas genom flotation till slig, med en kopparhalt på omkring 20-30 %.

Malmen rostas sedan för att minska svavelhalten genom oxidation. Den smälts därefter i en ljusbågsugn tillsammans med en slaggbildare, exempelvis sand. Smältan består nu av slagg och skärsten, en blandning av kopparsulfid och järnsulfid med en kopparhalt på omkring 40 %.

Genom kopparbessemermetoden, blåser man sedan in syre i smältan, varvid syret oxiderar järnsulfiden och bildar järnoxid. Efter den första blåsningen får man så kallad vitmetall (kopparsulfid) som går i retur till ugnen, varefter man får ut blisterkoppar eller råkoppar, som innehåller 98-99% ren koppar.

Den raffineras på elektrolytisk väg till rena kopparkatoder. Resultatet är koppar som nästan är 100% ren. Samtidigt utvinns biprodukterna som till exempel guld och silver. I Skandinavien importeras och smälts kopparkoncentrat, som består av ca 25 – 35% koppar genom flamsmältningteknologi. De största verken (i norden) är Rönnskärsverken i Sverige och Harjavalta i Finland. Den årliga produktionen av koppar har legat på 15–20 miljoner ton de senaste åren.

Koppar är 100% återvinningsbar, utan att den förlorar någon av sina egenskaper. Enligt nyligen framtagen data kommer 34% av de 22 miljoner ton koppar som årligen används i världen från återvunnet material.

» CuSn
» CuSi3
» CuAg
» SuSn6
» CuSn12
» CuAl8
» CuAl8Ni2
» CuAl8Ni6
» CuAl9Fe
» CuMn13Al

koppar