SGMo (ER 80SG)

SGMo

SGMo är en molybdenlegerad trådelektrod för svetsning av varmhållfasta stål innehållande 0,5% Mo såsom DIN 15Mo3, 17Mn4 eller motsvarande enligt andra normer. Dessa stål ingår ofta i konstruktioner med arbetstemperaturer upp till 500°C. Tråden är också lämplig för svetsning av låglegerade och höghållfasta stål när högre draghållfasthet önskas än vad SG2 och SG3 kan ge. Vanligtvis så genomförs en avspänningsglödgning vid 600-700°C efter svetsning.

 

Lämplig skyddsgas för SGMo: CO2 eller blandgas.

SGMo

 

riktanalys
C: Si: Mo: Mn: Fe:
0,10 0,60 0,50 1,10 rest
mekaniska egenskaper
sträckgräns: 490-520
brottgräns: 560-650
förlängning: >22
internationell standard
DIN 1736: SG Mo
EN12070: G Mo Si