bågluftmejsling

Vid svetsning finns ofta behov av bortmejsling av material. Mejsling kan vara en effektivare metod än exempelvis slipning vid reparationer av defekter i svetsar eller vid rensning av rotsidan före färdigsvetsning. Metoderna skapar mycket svetsrök och vid inomhusarbete måste särskild ventilation tillgripas.

Mejslingsmetoderna kan användas för

• Rotmejsling
• Fogberedning
• Borttagning av rotstöd
• Bortmejsling av defekter
• Borttagning av överskottsmaterial

Luftbågmejsling
Även benämnd kolbågmejsling eller bågluftmejsling. Man använder i princip samma typ av utrustning som vid svetsning med belagd elektrod. En förkopprad kolelektrod användes tillsammans med en elektrodhållare som har ett utlopp för tryckluft. Strömkällan är som regel en likriktare som klarar av en hög ström och även en hög kortslutningsström så att ett rätt bågtryck erhålls. Elektroden framförs i en sned vinkel mot fogen och ger tillsammans med strålen av tryckluft en kraftig avverkningsförmåga.

Mejsling med belagd elektrod
Samma utrustning används som vid svetsning med belagda elektroder. En särskild mejselelektrod används med tjockt hölje och metoden ger en kraftig rökutveckling. Elektroden tänds som vid svetsning och lutas sedan mycket kraftigt med spetsen pekande i arbetsriktningen och gör då jämna spår med hög avverkningshastighet.