molybden

Molybden (Mo) är en svårsmält, silvervit metall med en smältpunkt på 2610°C.

Metallen har god elektrisk lednings-
förmåga och ringa oxidationsbeständighet. Metallen har också exceptionell styrka och styvhet vid höga temperaturer samt låg värmeutvidgnings- och emissionsförmåga. Molybden är också lätt att forma och maskinbearbeta.

Metallens speciella egenskaper har gjort att den idag används i mycket krävande industriella tillämpningar. Den används bl a som legeringstillsats i stål.

Vi levererar Molybden i tråd, stång och plåt.