AlMg2,7Mn (ER 5554)

AlMg2,7Mn

AlMg2,7Mn är en aluminiumtråd för svetsning av legeringstyp AlMg2,7Mn och rekommenderas för Al-Mg- legeringar liknande 5554. Typiska applikationer innefattar kemikalietankar, fordonskomponenter såsom hjul och ramkonstruktioner. Svetsgodset är relativt okänsligt för sprickor orsakade av spänningskorrosion vid höga temperaturer.

AlMg2,7Mn

 

riktanalys
Si: Fe: Cu: Mn: Mg: Cr: Zn: Ti: Al:
<0,25 <0,40 <0,10 0,50-1,00 2,40-3,00 0,05-0,20 <0,25 0,05-0,20 rest
mekaniska egenskaper
sträckgräns: 100
brottgräns: 215
förlängning: 17
internationell standard
DIN: 3.3538
EN ISO 18273: S Al 5554