AlSi12 (ER 4047)

AlSi12

AlSi12 utvecklades ursprungligen som lodlegering för dess låga smältpunkt och smala smältintervall. Därför har den ett högre Si- innehåll än AlSi5, vilket ger ökad fl.ytbarhet och minskad risk för krympning. Risken för varmsprickor minskar avsevärt när AlSi12 används som tillsatsmaterial. Legeringen kan användas i applikationer med ihållande höga driftstemperaturer. Legeringen kan inte värmebehandlas.

AlSi12

 

riktanalys
Si: Fe: Cu: Mn: Mg: Zn: Ti: Al:
11,0-12,00 <0,60 <0,30 <0,15 <0,10 <0,20 <0,15 rest
mekaniska egenskaper
sträckgräns: 60
brottgräns: 130
förlängning: 5
internationell standard
DIN: 3.2585
EN ISO 18273: S Al 4047