Produkter

De tillsatsmaterial vi distribuerar kommer från väletablerade tillverkare huvudsakligen inom EU, men även från USA och Kina. Det är företag vi haft mångårig kontakt med och som vi har stort förtroende för. Samtliga leverantörer följer vedertagna internationella materialnormer, och vi tillhandahåller alltid testcertifikat med materialet när våra kunder kräver det.