CuSn12 (EN Cu5410)

CuSn12

CuSn12 är en koppar-tenn-legering med hög procent tenn som är lämplig för alla svetsprocedurer. Svetsmaterialet uppnår hög hårdhet som liknar att gjuten brons och kan därför användas särskilt för slitstarka beläggningar, sammanfogning och reparationssvetsning av brons. Särskilt lämplig för ugnslödning. Levereras även som lodringar.

CuSn12
riktanalys
Sn: P: Cu:
12,00-13,00 0,15-0,25 rest
mekaniska egenskaper
smältpunktsintervall [°C]: 825-990
brottgräns: 320
förlängning: 5
hårdhet Brinell [HB]: 120
internationell standard
EN ISO 24373: Cu5410