720 SBS (mässing)

Universellt brons/mässingslod för hård- och svetslödningar i stål, koppar och kopparlegeringar.

riktanalys
Cu: Sn: Mn: Si: Fe+Ni: Zn:
59,00 1,00 0,50 0,15 0,50 rest
mekaniska egenskaper
smältpunktsintervall [°C]: 870-900
arbetstemperatur [°C]: 870
brottgräns: 450
internationell standard
DIN 8513: L-CuZn39Sn
EN 1044: CU 306