kolelektroder

kolelektroder

Mycket bra kolelektroder med lång livslängd på elektroden, stabila egenskaper på bågen och spårets likformighet. Dessa elektroder är tillverkad genom en blandning av kol och grafit med ett bindemedel. När man bakar denna blandning produceras täta, homogena grafitelektroder med lågt elektriskt motstånd, som sedan beläggs med en kontrollerad tjocklek av koppar.

» kolelektrod 4
» kolelektrod 5
» kolelektrod 6
» kolelektrod 8
» kolelektrod 10
» kolelektrod 13
» kolelektrod 19
» kolhållare 600
» kolhållare 1600
» kolhållare 4000
» monokabel

kolelektroder