titansvetsning

Smält titan absorberar syre och kväve från atmosfären. Även små mängderav dessaelement kan orsaka sprödhet i svetsfogen. För att få en bra titansvetsfog måste man därför säkerställa att ingen luft kommer i kontakt med ytan som ska svetsas eller svetsfogen. Detta gör man genom att man omger svetsytan med en skyddsgas i form av Argon eller Helium.