410 (ER 410)

410

410 är en basisk, rostfri tråd som ger ett ferritiskt 13Cr svetsgods. Den är utvecklad för svetsning av stål med liknande sammansättning när inte austenitiska CrNi-legerade tillsatsmaterial kan användas. Dvs. när stålet kommer att utsättas för aggressiva svavelgaser. Beroende på använda svetsparametrar kommer strukturen i svetsen och följaktligen även de mekaniska värdena i icke värmebehandlade svetsgods att kunna variera inom ganska stora gränser.

410

 

riktanalys
C: Mn: Si: S: P: Cr: Ni: Mo:
<0,12 <0,60 <0,50 <0,03 <0,03 11,50-13,50 <0,75 <0,60
mekaniska egenskaper
brottgräns: 550
förlängning: 15
internationell standard
AWS 5.9-93: ER 410