721 SBS (mässing)

Nickellegerat brons/mässingslod med hög flytbarhet och hållfasthetsvärden vilket ger en jämnare kvalitet. Lämplig för stål, gjutjärn, koppar och kopparlegeringar.

riktanalys
Cu: Sn: Si: Fe+Ni: Zn:
57,50 0,90 0,20 2,40 rest
mekaniska egenskaper
smältpunktsintervall [°C]: 870-900
arbetstemperatur [°C]: 870
brottgräns: 450
internationell standard
DIN 8513: L-CuZn38Ni