Al99,5Ti (ER 1450)

Al99,5Ti

Al99,5Ti är en titanlegerad aluminiumelektrod, avsedd för svetsning av renaluminium och enklare Al- legeringar som tex. SS-EN 4054 och motsvarande enligt andra normer. Al99,5Ti har hög motståndskraft mot kemiska angrepp och är väderbeständig. Ttillsatsen av Ti gör svetsgodset finkornigare och därmed spricksäkrare. Den har mycket goda svetsningsegenskaper. En karakteristisk fördel är att den får en ljus, glättad yta vid anodisering. Legeringen kan inte värmebehandlas.

Al99,5Ti

 

riktanalys
Si: Fe: Cu: Mn: Mg: Zn: Ti: Al:
<0,25 <0,40 <0,05 <0,05 <0,05 <0,07 0,10-0,20 >99,50
mekaniska egenskaper
sträckgräns: 20
brottgräns: 65
förlängning: 35
internationell standard
DIN: 3.0805
EN ISO 18273: S Al 1450