CuSn (EN Cu1898)

CuSn

CuSn är en tennlegerad kopparsvetstråd med goda flytegenskaper. Lämplig för sammanfogning av OF-koppar och kopparmaterial som utsätts för hög belastning, lättarbetad och ger svetsfogar utan porer. För TIG-svetsning av stora arbetsstycken rekommenderas förvärmning till 300°C.

 

CuSn
riktanalys
Sn: Mn: P: Si: Cu:
0,75-0,90 0,15-0,03 0,005-0,02 0,15-0,25 rest
mekaniska egenskaper
smältpunktsintervall [°C]: 1020-1050
brottgräns: 220
förlängning: 30
hårdhet Brinell [HB]: 60
internationell standard
EN ISO 24373: Cu1898
DIN 1733: SG-CuSn
AWS A5.7-84: ERCu