kolelektrod 4 (KC04)

kolelektrod

Mycket bra kolelektrod med lång livslängd på elektroden, stabila egenskaper på bågen och spårets likformighet. Dessa elektroder är tillverkad genom en blandning av kol och grafit med ett bindemedel. När man bakar denna blandning produceras täta, homogena grafitelektroder med lågt elektriskt motstånd, som sedan beläggs med en kontrollerad tjocklek av koppar.

kolelektrod
riktanalys
grafit pulver: svart kol: Cu:
>80,00 2,00 18,00
mekaniska egenskaper
diameter: 4×305 mm
sträckgräns: 28,6
elektriskt motstånd [Ohm]: 16,5
strömstyrka [A]: 200-250