L-Ag55Sn / F – silverlod .

L-Ag55Sn

L-Ag55Sn är ett kadmiumfrit silverlod för de flesta förekommande metaller utom aluminium och dess legeringar. Loden har mycket höga kapillär-, vät- och flytegenskaper p.g.a hög tenn- och silverhalt. Bra färgöverenstämmelse till rostfritt. God fogpassning erfordras. Användes inom livsmedelsindustrin och för finmekanik, värmeväxlare samt sanitära installationer etc. Diameter 1,5-2,0, längd 500 mm. Finns med eller utan flussbeläggning Förpackning: 1 kg. Går även att köpa styckvis.

L-Ag55Sn
riktanalys
Cu: Zn: Ag: Sn:
21,00 22,00 55,00 2,00
mekaniska egenskaper
smältpunktsintervall [°C]: 620-660
arbetstemperatur [°C]: 660
brottgräns: 380-450
densitet [g/cm³]: 9,4
internationell standard
DIN 8513: L-Ag55Sn
EN 1044: AG 103
ISO 3677: B-Ag55CuZnSn